Elektronická přihláška družstva

Přihlášení do turnaje je závazné po odeslání této elektronické přihlášky a zaplacení startovného na bankovní účet pořadatele. Potvrzení přihlášky obdržíte na uvedený e-mail.

Částka startovného: 500,- Kč
Číslo účtu: 103928207/0300
Popis platby: Plážák – název družstva