Turnaj

Trocha historie

Historie se začíná psát zhruba na přelomu roku 1995 a roku 1996. Přibližně v tomto období několik sportovních nadšenců z Červených Peček a okolí začalo koketovat s myšlenkou vybudování hřiště na plážový volejbal, který v té tobě zažíval celosvětový a hlavně republikový „boom“. Nápad v následujícím půl roce dostal konkrétní podobu a v zámeckém parku v Červených Pečkách vyrostlo hřiště, které v době svého vzniku nemělo v okrese Kolín konkurenci.

Po vybudování hřiště vznikl nápad uspořádat na něm turnaj. Zprvu byla představa o něm a jeho průběhu taková, že se ho zúčastní většinou ti, kteří se o vybudování hřiště zasloužili a jejich sportovně založení přátelé. V tomto duchu také první ročník Turnaje v plážovém volejbalu v Červených Pečkách proběhl. Již v průběhu příprav tohoto prvního turnaje se ale ozývali zájemci, kteří měli chuť se zúčastnit…

Tradice „Turnaje v plážovém volejbalu“ v Červených Pečkách byla založena a už druhý ročník dal tušit, že tato myšlenka nebyla pouze jakýmsi výstřelkem. Organizátoři nakonec pro velký zájem o účast museli rozhodnout, že samotné soutěže se zúčastní maximálně 24 mužstev. Tento počet zůstal v následujících letech stejný především z hlediska časového harmonogramu celého turnaje. Až v roce 2001 při šestém ročníku ( a následně i sedmém) se prolomila tato hranice a počet družstev stoupnul na 32 (36), což je ale na náš jeden kurt maximum.

Vždy bylo a stále je snahou organizátorů nabídnout účastníkům turnaje, divákům a firmám, které se na zabezpečení turnaje podílejí, vždy něco navíc. Pokud jde o samotné hráče a diváky, je celý turnaj doprovázen řadou doprovodných akcí. Za zmínku stojí například exhibice bratří Benešů při třetím ročníku turnaje, při dalším ročníku pak možnost zvednout si hladinu adrenalinu v krvi při bung-jumpingu. Více se už ale dozvíte v sekcích o jednotlivých ročnících…

Pořádané turnaje

Pokud jde o samotný turnaj, dovolte nám v kostce přiblížit jeho průběh. Již od prvního ročníku turnaj probíhá ve dvou dnech a to pravidelně v pátek a v sobotu o třetím víkendu v červnu.

Hned v úvodu zmiňujeme, že turnaj je ve své současné podobě pouze pro neregistrované hráče – tedy ne profesionální (ligové) hráče, což však v žádném případě nezmenšuje sportovní kvalitu zápasů. Turnaj je zahajován v pátek ve 14 hodin rozlosováním do šesti (osmi) skupin po čtyřech. V těchto skupinách se mužstva, která jsou tvořena dvěma muži a jednou ženou, utkávají každý s každým.

Vždy dvě první mužstva ze skupiny postupují. Tato kvalifikace končí v sobotu okolo oběda s tím, že v pátek zápasy ve skupinách probíhají cca do 24 hodiny, což je umožněno umělým osvětlením hřiště. Postupující družstva se utkávají vyřazovacím systémem. Poslední tři se utkávají opět systémem každý s každým.

Pokud jde o návštěvnost turnaje, pohybuje se v celém areálu sportoviště více než stovka startujících, přibližně třicet pořadatelů a spousta diváků, jejichž přítomnost kolísá dle programu. Například při již zmíněné exhibici bratří Benešů se jich okolo hřiště sešlo přes 300 a při bojích o konečné umístění v turnaji se jejich počet pohybuje okolo dvou set. Večerní hudební programy mají návštěvnost ještě vyšší…