Přihláška družstva – Plážák 2024

Vaše přihláška byla odeslána

Přihlášení do turnaje je závazné po zaplacení startovného na bankovní účet pořadatele.

Částka startovného: 600,- Kč
Číslo účtu: 661882127/2010
Popis platby: Plážák – název družstva