Přihláška družstva – Plážák 2023

Vaše přihláška byla odeslána

Přihlášení do turnaje je závazné po zaplacení startovného na bankovní účet pořadatele.

Částka startovného: 600,- Kč
Číslo účtu: 51-5658850207/0100
Popis platby: Plážák – název družstva